KENZO WORLD - Director's cut

คนแชร์โฆษณาตัวนี้กันเยอะมาก ทลายกรอบความเชื่อเดิมๆว่าผู้หญิงควรจะต้องทำตัวอย่างไร

 

วีดีโอตัวเต็ม