134_144.jpg

การจุดธูปบูชาหรือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถือปฏิบัติกันมายาวนานนับพันๆ ปีแล้ว ลองดูสิว่าที่ผ่านๆ มา เราใช้ธูปสักการะกันถูกต้องตามจำนวนรึเปล่า

 

ธูป ๑ ดอก ไหว้ศพ เจ้าที่ วิญญาณธรรมดา ที่ไม่ได้ขึ้นชั้นเทพ

ธูป ๒ ดอก ใช้บูชาเจ้าที่


ธูป ๓ ดอก ใช้บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ธูป ๕ ดอก ใช้บูชาพระรัตนตรัย บูชารัชกาลที่ 5 ธาตุทั้งห้า หรือทิศทั้งห้า พระภูมิ

ธูป ๗ ดอก ไหว้พระพรหม บูชาพระอาทิตย์ ถือคติคุ้มครองทั้ง 7 วันในสัปดาห์

ธูป ๘ ดอก บูชาเทพเจ้าของชาวฮินดู

ธูป ๙ ดอก บูชาแก้ว 9 ประการ พระพุทธคุณทั้งเก้า และพระเทพารักษ์

ธูป ๑๐ ดอก ใช้บูชาเจ้าที่ตามความเชื่อของชาวจีนบางกลุ่ม

ธูป ๑๒ ดอก บูชาเจ้าแม่กวนอิม บูชาพระคุณของแม่

ธูป ๑๖ ดอก บูชาเทพชั้นครู หรือพิธีกลางแจ้งที่มีการอัญเชิญเทวดา ที่สำคัญหมายถึงสวรรค์ 16 ชั้น

ธูป ๑๙ ดอก บูชาเทวดาทั้ง 10 ทิศ

ธูป ๒๑ ดอก บูชาพระคุณของพ่อ

ธูป ๓๒ ดอก ใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง 4 ทิศ

ธูป ๑๐๘ ดอก บูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลกทุกชั้นฟ้า