เนื่องจากได้ทำล็อคซิมแล้วทำให้ลืมรหัส ใส่รหัสPINผิดเกิน3ครั้ง และไม่ทราบรหัส PUKเลยครับ เพราะฉะนั้นจึงอยาหขอรหัสPUK ของเบอร์

0935404862ครับ

#ขอคุญครับ