ซื้อบัตรเติมเงิน ที่เซเว่น หมดไม่เหลือเลย ไปมาหลายที่ล่ะ... จะเอามาเติมซื้อสติ๊กเกอร์ ก็ไม่ได้...