รหัส PIN จะเป็นเลข 4 หลัก ตามที่ผู้ใช้บริการได้กำหนดไว้คือ " 1234 "

แนะนำห้ามกด PIN ติดต่อกันเกิน 3 ครั้งมิฉนั้นซิม จะโดนล็อคด้วยรหัสความปลอดภัย PUK

แต่ถ้าใส่ PUK ผิดติดต่อกันเกิน 10 ครั้ง ต้องทำซิมใหม่เท่านั้น

การขอ PUK ของ AIS มี ให้ท่านเลือกหลายวิธี

ช่องทางการโทร

☎AIS Call Center 1175

☎AIS Serenade Call Center 1148

☎AIS Corporate Call Center 1149

☎CJ *888

 

ช่องทาง Chat / WEB E-mail

AIS Call Center | Facebook

AIS Call Center Live Chat

Online Video Call Center Service

AIS WEB E-MAIL 

ช่องทาง E-MAIL