รบกวนขอเลื่อนกำหนดการชำระค่าบริการของหมายเลข 0930638633 ครบกำหนดวัน นี้ เนื่องจากไม่สะดวก ขอเลื่อนเป็นวันที่ 1  มีนาคม 2560 ครับ