บริการนี้สำหรับซิมเติมเงินเท่านั้น

  • โอนวันได้ครั้งละ 5, 10 หรือ 20 วัน ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการโอนวัน และผู้รับโอนวัน สามารถสะสมยอดวันใช้งาน สูงสุดได้ไม่เกิน 365 วัน

เฉพาะลูกค้าในระบบเติมเงิน (วัน-ทู-คอล! หรือ สวัสดี) ที่ใช้โปรโมชั่นที่มีอัตราการ เติมเงินมากกว่าหรือเท่ากับ 200 บาทได้วันใช้งาน 30 วัน และ มีอายุการใช้งานในระบบ ตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ที่จะ สามารถใช้ บริการโอนวัน ได้สำหรับผู้ที่ใช้โปรโมชั่น ที่เติมเงินต่ำกว่า 200 บาท ได้วันใช้งาน 30 วันจะไม่ สามารถใช้บริการโอนวันได้

 

ค่าบริการ

อัตราค่าใช้บริการบริการโอนวัน ครั้งละ 3 บาท (รวม VAT)

 

ช่องทางการให้บริการ

ช่องทางที่ 1 : ผ่านเว็บไซต์ AIS eService

ช่องทางที่ 2 : กดเบอร์ตรง

ทำรายการด้วยตนเองผ่าน :

• ระบบ IVR : กด*140

• ระบบ USSD :โอนวัน กด *140*2*เบอร์ปลายทาง*จำนวนวัน# แล้วโทรออก