บริการนี้สำหรับซิมเติมเงินเท่านั้น

   เลือกโอนค่าโทรคงเหลือของคุณที่มีอยู่ในระบบตามจำนวนที่กำหนดดังต่อไปนี้ คือ 10, 20, 50 และ 100 บาทผู้รับโอนจะได้รับเฉพาะค่าโทร (เต็มจำนวน) โดยไม่ได้รับการเพิ่มวันใช้งาน

ผู้โอนและผู้รับโอนต้องเป็นเลขหมายในระบบเอไอเอส วัน-ทู-คอล!ที่มีสถานะเป็น Active เท่านั้น (ผู้ใช้บริการโปรโมชั่น Freedom Double ไม่สามารถใช้บริการได้ยกเว้นเฉพาะกรณีเป็นผู้รับโอน) ผู้โอนต้องเป็นหมายเลขที่อยู่ในระบบตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป

ค่าบริการ

อัตราค่าใช้บริการบริการโอนวัน ครั้งละ 3 บาท (รวม VAT)

 

ช่องทางการให้บริการ

ช่องทางที่ 1 : ผ่านเว็บไซต์ AIS eService

ช่องทางที่ 2 : กดเบอร์ตรง

ทำรายการด้วยตนเองผ่าน :

• ระบบ IVR : กด*140

• ระบบ USSD :โอนวัน กด *140*1*เบอร์ปลายทาง*จำนวนเงิน# แล้วโทรออก