เป็นบริการเปลี่ยนภาษาสำหรับการรับ SMS และ IVR จากผู้ให้บริการ ทั้งการแจ้งเตือน
สถานะเลขหมาย การแจ้งเตือนเมื่อหมายเลขถึงกำหนดการเติมเงิน SMS เกี่ยวกับ
บริการ Calling Melody SMS เกี่ยวกับการใช้งานต่างๆ เป็นต้น
ผ่านช่องทางในการให้บริการดังนี้

 

 

ช่องทางในการให้บริการ
ServiceIVR *700USSD *700#
1. สมัครบริการ เลือกรับฟังภาษา IVR

1. กด *700 โทรออก และเลือกบริการ เลือกรับภาษา กด 5

 

2. ไปยังเมนู 1 เลือกภาษา ในการฟังข้อความจากระบบตอบ รับอัตโนมัติ หรือ IVR

 

3. ยืนยันการทำรายการ

1. กด *700# โทรออก

 

2. หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบ กลับโดยพิมพ์หมายเลข

  • 1 เติมให้นะ
  • 2 โอนเงิน
  • 9 ถัดไป

 

3. พิมพ์ 9 เพื่อแสดงหน้าจอถัดไป

 

4. หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบ กลับโดยพิมพ์หมายเลข 9
   3 โอนวัน
   4 โทรกลับนะ
   9 ถัดไป
   0 กลับ

 

 

5. พิมพ์ 9 เพื่อแสดงหน้าจอถัดไป
   5 บริการเลือกรับภาษา
   6 เช็คแพคเกจคงเหลือ
   9 ถัดไป
   0 กลับ

 

6. หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับ โดยพิมพ์หมายเลข 5

 

7. ตอบกลับโดยพิมพ์เลข
   1 รับ SMS เป็นภาษาอังกฤษ
   2 รับ SMS เป็นภาษาไทย
   9 ถัดไป
   0 กลับ

 

8. ตอบกลับโดยพิมพ์เลข
   1 รับ SMS เป็นเสียงอังกฤษ
   2 รับ SMS เป็นเสียงภาษาไทย
   0 กลับ

 

9. ตอบกลับโดยพิมพ์เลข

   1 รับ SMS เป็นเสียงอังกฤษ
   2 รับ SMS เป็นเสียงภาษาไทย
   0 กลับ

2. สมัครบริการ เลือกภาษา ของข้อความ SMS ที่จะได้รับ

1. กด *700  โทรออก และเลือกบริการ เลือกรับภาษา กด 5

 

2. ไปยังเมนู 2 เลือกภาษาของข้อความ SMS ที่จะได้รับ

 

3. กด 1 SMS เป็นเสียงอังกฤษ
กด 2 SMS เป็นเสียงภาษาไทย

 

4. ยืนยันการทำรายการ

3. สมัครบริการ เลือกภาษาในการฟัง ข้อความจาก IVR และการรับข้อความ SMS ที่จะได้รับ1. กด *700 โทรออก และเลือกบริการ เลือกรับภาษา กด 5

 

2. ไปยังเมนู 3 เลือกภาษาในการฟังข้อความจาก IVR และการรับข้อความ SMS ที่จะได้รับ

 

3. ยืนยันการทำรายการ

 

หมายเหตุ

กรณีที่เปิดใช้บริการหมายเลขใหม่ ทางระบบจะมี SMS แจ้งให้คุณระบุความประสงค์

ในการรับภาษาไทยหรือภาษอังกฤษ