นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส มอบเงินสมทบทุนโครงการจัดทำ “รถพยาบาลฉุกเฉินพิเศษ” มูลค่า 4,494,000 บาท ของศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช โดยมี ผศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลศิริราช

170315 Pic_เอไอเอส มอบเงินสมทบทุนโครงการจัดทำ “รถพยาบาลฉุกเฉินพิเศษ” ให้แก่ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช.JPG