0630828174

ที่อยู่ 254/101 ม.4 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000