หมดข้อกังขา... เมื่อเห็นผลการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ครั้งที่ 9/2560 ของกสทช. เรื่อง “ผลการตรวจสอบการจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมตามเงื่อนไขใบอนุญาตบนคลื่น 2100 MHz” ซึ่งมีการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีโครงข่ายในการให้บริการครอบคลุมครบทุกจังหวัดและครอบคลุมจำนวนประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนประชากรทั้งหมดภายใน 4 ปี นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต และต้องรองรับอัตราความเร็วในการส่งข้อมูลไม่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลที่ประกาศกำหนด

 

รายงานผลการตรวจสอบการจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมภายหลังครบกำหนด 4 ปี ซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 สำนักงาน กสทช. ระบุว่า ผู้รับใบอนุญาตทั้งสามรายมีการติดตั้งโครงข่ายครอบคลุมทุกจังหวัดแล้ว และครอบคลุมจำนวนประชากรเกินกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนประชากรทั้งหมด โดย บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค มีการติดตั้งโครงข่ายครอบคลุมประชากรคิดเป็นร้อยละ 98.72 ส่วน บจ. ดีแทค ไตรเน็ต มีการติดตั้งโครงข่ายครอบคลุมประชากรคิดเป็นร้อยละ 86.02 และ บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น มีการติดตั้งโครงข่ายครอบคลุมประชากรคิดเป็นร้อยละ 81.48

 

ข้อความจากเว็บไซต์ กสทช.

ข้อความ1.jpg

ผลออกมาแบบนี้ก็เท่ากับว่า AIS คือตัวจริงอันดับ 1 ครอบคลุมที่สุดในไทย บนคลื่น 2100 MHz

AIS อันดับ 1.jpg

ดูข้อมูลรายละเอียดผลการตรวจสอบการจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมตามเงื่อนไขใบอนุญาตบนคลื่น 2100 MHz แบบเต็มๆ ได้ที่นี่ครับ >>> กสทช.