1.วันที่ทำรายการ :28/04/2017 08:20 2.หมายเลขโทรศัพท์ที่โอนเงินผิด : 0622780870 3.จำนวนเงินที่โอน : 40บาท 4.หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการเงิน 0801172880  ขอบคุณ