ซิมถูกระงับการใช้งาน เนื่องจากค้างชำระเกินกำหนด

แต่ได้ชำระไปบางส่วนแล้ว อยากทราบว่าซิมจะใช้งานได้ตอนไหนครับ