ขอยกเลิกสัญญาณโทรศัพท์เบอ0929755259 ใช้ล่าสุดวันท3/5/2560 แล้วโทรศัพท์มันก็หายระหว่างทาง