วันนี้ในอดีต : 19 พฤษภาคม


โฮ จิ มินห์.jpg

วันเกิด โฮ จิ มินห์ นักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่ของเวียดนาม

19 พฤษภาคม พ.ศ.2433 วันเกิด โฮ จิ มินห์ (Ho Chi Minh) นักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่ของเวียดนาม เกิดที่มณฑลเงียอาน (Nghe An Province) สมัยที่เวียดนามยังเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส เดิมชื่อว่า เหวียน ชิง กุง (Nguyen Sinh Cung) ตอนอายุ 21 ปีได้ทำงานในเรือเดินสมุทร จึงมีโอกาสเดินทางไปอเมริกาและยุโรป จากนั้นได้ทำงานเป็นพ่อครัวในโรงแรมที่ประเทศอังกฤษ หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 (2457-2461) สงบลง ลุงโฮได้ยื่นข้อเสนอต่อที่ประชุมแวร์ซายส์ เรียกร้องให้เวียดนามมีสิทธิ์ในการปกครองตนเอง แต่ไม่มีใครสนใจ ลุงโฮผิดหวังมาก จึงแยกตัวออกมาเข้าร่วมจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศส จากนั้นได้ไปศึกษาการเมืองที่กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ปลายปี 2467 เดินทางไปมณฑลกวางโจว ประเทศจีน เริ่มรวบรวมชาวเวียดนามในจีน ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ในปี 2473 เดินทางกลับเวียดนามในฐานะผู้นำขบวนการปลดปล่อยประชาชาติเวียดนาม (Viet Minh independence movement) ในปี 2484 และเริ่มใช้ชื่อว่า "โฮ จิ มินห์" แปลว่า "ผู้ส่องแสงสว่าง" ในที่สุดก็ประกาศเอกราชเวียดนามได้สำเร็จและก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม (Democratic Republic of Vietnam) ขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2489 แต่สงครามระหว่างฝรั่งเศสกับฝ่ายเวียดมินห์ยังคงเกิดขึ้นยืดเยื้อต่อมาอีกเกือบ 9 ปี จนในที่สุดกองทัพเวียดนามมีชัยเหนือฝรั่งเศสในสมรภูมิเดียนเบียนฟู มีการเจรจาสงบศึก โดยลงนามในสนธิสัญญาเจนิวา (Geneva Conference) เมื่อปี 2497 และได้กำหนดให้เส้นรุ้งที่ 17 เป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ ลุงโฮก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม (เวียดนามเหนือ) และพยายามจะรวบรวมเวียดนามให้เป็นหนึ่งเดียว ไม่นานเวียดนามใต้ได้ประกาศตนเป็นสาธารณรัฐขึ้น โดยการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกา กลายเป็น สงครามเวียดนาม (Vietnam War ปี 2502-2518) ยืดเยื้อยาวนานกว่าสิบปีก่อนจะจบลงพร้อมกับความพ่ายแพ้ของอเมริกา และเวียดนามทั้งสองรวมเป็นหนึ่งเดียว ลุงโฮถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2512 ลุงโฮเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง มุ่งมั่น และเป็นนักอุดมคติที่ไม่เคยมักใหญ่ใฝ่สูง ใช้ชีวิตเรียบง่ายสมถะ สวมเสื้อผ้าง่ายๆ อาศัยในบ้านไม้หลังเล็ก ใช้เวลาว่างวาดรูปและเขียนบทกวี อ่อนน้อมถ่อมตน แต่มั่นคงในอุดมการณ์ ด้วยเหตุนี้ชาวเวียดนามจึงรักและศรัทธาลุงโฮมาก และได้ยกย่องให้เป็น บิดาแห่งเวียดนาม ปี 2530 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ลุงโฮเป็นบุคคลสำคัญของโลก ทุกวันนี้ชาวเวียดนามและคนจากทั่วโลกยังคงไปเคารพสุสานแและพิพิธภัณฑ์โฮ จิ มินห์ อย่างไม่ขาดสาย ในโรงเรียนก็ยังมีการปลูกฝังเรื่องราวของลุงโฮ ต่อมาได้กำหนดให้วันเสียชีวิตของท่าน คือวันที่ 2 กันยายนของทุกปีเป็นวันชาติของเวียดนาม และเปลี่ยนชื่อเมือง ไซ่ง่อน (Saigon) เป็น โฮ จิ มินห์ ซิตี้ (Ho Chi Minh City) เพื่อเป็นเกียรติแก่ลุงโฮด้วย

 

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์.jpg

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สิ้นพระชนม์

19 พฤษภาคม พ.ศ.2466 พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สิ้นพระชนม์ด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ ที่ ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร ประสูติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2423 เป็นพระโอรสลำดับที่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กับเจ้าจอมมารดาโหมด มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ทรงสำเร็จการศึกษาด้านการทหารเรือ จากประเทศอังกฤษ เมื่อกลับมาเมืองไทยก็ทรงเริ่มวางรากฐานการบริหารงานของกองทัพเรือ ก่อตั้งโรงเรียนนายเรือ และฐานทัพเรือที่สัตหีบ จ.ชลบุรี ภายหลังจากที่ทรงลาออกจากราชการ พระองค์ได้ทุ่มเทเวลาศึกษาตำรายา เพื่อรักษาผู้ป่วยประชาชนทั่วไป โดยไม่เปิดเผยพระองค์ แต่คนทั่วไปจะรู้จักในนาม "หมอพร” ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระองค์กลับมารับราชการต่อ ในบั้นปลายพระชนม์ชีพ ได้ลาออกเพื่อจะไปทำสวนที่ชุมพร แต่ทรงประชวรเป็นพระโรคหวัดใหญ่ สิ้นพระชนม์ที่ ต.ทรายรี อ.เมืองชุมพร ขณะพระชนมายุได้ 44 พรรษา ปัจจุบันนี้ประชาชนทั่วไปต่างเรียกพระองค์ว่า "เสด็จเตี่ย" หรือ "เจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรฯ” ซึ่งปัจจุบันมีพระอนุสาวรีย์และพระรูปราว 200 แห่งทั่วประเทศไทย แสดงถึงความศรัทธาของคนไทยที่มีต่อพระองค์ ทรงเป็นต้นราชสกุล "อาภากร"

 

พอล พต.jpg

วันเกิด พอล พต ผู้นำกองทัพเขมรแดง

19 พฤษภาคม 2468 วันเกิด พอล พต (Pol Pot หรือ Saloth Sar) เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาและผู้นำกองทัพเขมรแดง เกิดที่เมือง Kampong Thum ในครอบครัวเศรษฐีหัวสมัยใหม่ เข้าเรียนที่โรงเรียนเทคนิคในกรุงพนมเปญ จากนั้นไปเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศส ที่นี่เขาเริ่มฝักใฝ่ในลัทธิสังคมนิยมมาร์กซิสม์ ภายหลังเขาก้าวขึ้นเป็นผู้นำกองทัพเขมรแดง และเข้ายึดอำนาจจาก นายพล ลอน นอล (Lon Nol) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2518 และขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ระหว่างปี 2518-2522 ก่อนที่จะถูกยึดอำนาจโดย เฮง สัมริน ผู้นำกองกำลังแนวร่วมแห่งชาติเพื่อการปลดปล่อยประชาชาติ (The National United Front for National Salvation) ซึ่งสนับสนุนโดยเวียดนาม กองทัพเขมรแดงต้องหลบหนีแตกกระจาย พอล พต ต้องหลบหนีและเสียชีวิตอย่างเดียวดายกลางป่าลึก ช่วง 4 ปีที่ พอล พต มีอำนาจ เขาเปลี่ยนประเทศจากระบอบประชาธิปไตยเป็นคอมมิวนิสต์ ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์สุดโด่ง ใช้นโยบายซ้ายจัดเพื่อปรับปรุงระบบเศรษฐกิจให้เป็นแบบสังคมนิยมพึ่งตนเอง สั่งปิดโรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน ยกเลิกระบบธนาคาร ยึดทรัพย์สินจากเอกชนทั้งหมดเป็นของรัฐ ไม่มีการศึกษาและให้เลิกนับถือศาสนาโดยเด็ดขาด กัมพูชาเต็มไปด้วยความอดอยาก ผู้คนล้มตายไปจำนวนมาก ปัญญาชน พระสงฆ์ และประชาชนบริสุทธิ์เสียชีวิตกว่า 2 ล้านคน เรียกเหตุการณ์นี้ว่า "ทุ่งสังหาร" (The Killing Fields) นับเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เลวร้ายที่สุดของศตวรรษที่ 20 เสียชีวิต 15 เมษายน 2541 ขณะอายุ 73 ปี

 

 

ข้อมูล: guru.sanook