1.วันที่ทำรายการ 25-05-60: 2.หมายเลขโทรศัพท์ที่โอนเงินผิด0928522212 : 3.จำนวนเงินที่โอน 150: 4.หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการโอนเงิน : 0928592212