โทรศัพท์โทรออกไม่ได้แต่โทรเข้าได้พอโทรออกก็บอกกรุณาเติมเงินทั้งที่มีเงินตั้ง 75.52 บาทวันก็เหลือตั้งเดือนนึ้งช่วยแก้ไขให้หน่อยคับ 0650088722