วันนี้ในอดีต : 1 มิถุนายน

 

รัชกาลที่ 5.jpg

รัชกาลที่ 5 ทรงประกาศใช้ กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127

1 มิถุนายน พ.ศ.2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงประกาศใช้ กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 ซึ่งนับเป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของไทย โดยมี พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงเป็นประธานคณะกรรมการการตรวจพระราชกำหนด บทอัยการที่ใช้อยู่ และจัดวางระเบียบไว้ เป็นบรรทัดฐาน ทรงเริ่มทำตั้งแต่ปี 2440 สำเร็จในปี 2451 ใช้เวลาถึง 11 ปี ประเทศไทยใช้ประมวลกฎหมายฉบับนี้มาเป็นเวลานานถึง 49 ปี ถือว่าเป็นต้นแบบของประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งประกาศให้ใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2500

 

โกมล คีมทอง.jpg

วันเกิดโกมล คีมทอง ครูผู้เสียสละ

1 มิถุนายน พ.ศ.2489 วันเกิด โกมล คีมทอง บัณฑิตหนุ่มผู้เสียสละตนเองไปเป็นครูในถิ่นทุรกันดาร ครูโกมลเกิดที่ จ.สุโขทัย จบมัธยมต้นจาก จ.ลพบุรี แล้วเข้ามาต่อมัธยมปลายที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สอบเข้าคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในสมัยนั้นประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองของเผด็จการทหาร ในรั้วมหาวิทยาลัยจึงมีแต่กิจกรรมเชียร์กีฬา การจัดงานเต้นรำ แต่นิสิตโกมลกลับเลือกไปออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทตั้งแต่อยู่ปี 2 ทำให้เขาได้เห็นความเป็นจริงในสังคม พอขึ้นปี 3 เขาทำกิจกรรมอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ "ค่ายพัฒนาการศึกษา" โดยไปให้การศึกษาเด็กๆ ในโรงเรียน ซึ่งนับเป็นค่ายแบบใหม่ของสโมสรนิสิตจุฬาฯ โดยมุ่งให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษามากกว่าเรื่องการสงเคราะห์ หรือการก่อสร้างถาวรวัตถุให้แก่ชาวบ้าน ปี 4 เขาทำกิจกรรมออกค่ายน้อยลง หันไปทำกิจกรรมเสวนาทางความคิด และทำหนังสือมหาวิทยาลัย พร้อมกับเริ่มฝึกสอน ครูโกมลเรียนจบในปี 2512 ปีต่อมาผู้จัดการเหมืองห้วยในเขา ที่ ต.บ้านส้อง กิ่ง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ได้อ่านบทความของครูโกมลในหนังสือวิทยาสารปริทัศน์ ซึ่งมี สุลักษณ์ ศิวรักษ์ เป็นบรรณาธิการ จึงได้ชักชวนให้ครูโกมลเข้ามาจัดค่ายที่เหมือง จากนั้นครูโกมลก็ตัดสินใจยอมทิ้งความก้าวหน้าที่รออยู่ในเมือง อุทิศตนให้แก่อาชีพครูโดยเข้าไปบุกเบิกตั้งโรงเรียนสอนหนังสือที่ โรงเรียนเหมืองห้วยในเขา ที่ ต.บ้านส้อง กิ่ง อ.เวียงสระ ซึ่งขณะนั้นยังเป็นพื้นที่อันตราย เพราะอยู่ในเขตปฏิบัติการของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ซึ่งครูโกมลก็รู้ดี เพียงแต่คิดว่าตนเองอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่คิดว่าตนจะเป็นพิษภัยแก่ผู้ใด แต่สายของพรรคคอมมิวนิสต์สงสัยว่าครูโกมลเป็นสายลับปลอมตัวมาสืบราชการลับให้กองทัพบก จึงดักยิงครูโกมลและเพื่อนครูกับคนนำทางเสียชีวิต เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2514 ขณะอายุเพียง 25 ปี และดำเนินชีวิตครูตามปณิธานที่ตั้งไว้ได้ไม่ถึง 10 เดือน ภายหลังพรรคคอมมิวนิสต์ได้ออกมายอมรับว่าเป็นผู้สังหารครูโกมลด้วยความเข้าใจผิด ศพของครูโกมลถูส่งมาถึงกรุงเทพฯ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ก่อนจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 2 มีนาคม อาจารย์สุลักษณ์เขียนไว้ในคำนำหนังสือที่ระลึกในงานศพครูโกมลว่า "สิ่งซึ่งโกมลก่อไว้ จักไปจุดไฟในดวงใจของคนอื่นๆ ให้ลุกโพลงเป็นอุดมการณ์ตามเยี่ยงอย่างเขาได้” ครูโกมลได้กลายเป็น "อิฐก้อนแรก” ที่ยอมเสียสละตนเองจมหายลงไปให้อิฐก้อนอื่นๆ ทับถมลงมาเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น หลังจากโกมลเสียชีวิตในปีเดียวกัน ได้มีการจัดตั้ง มูลนิธิโกมลคีมทอง ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และเพื่อสานต่ออุดมคติของครูโกมลให้แพร่หลายเป็นจริงในสังคมต่อไป

 

CNN.jpg

สถานีโทรทัศน์ ซีเอ็นเอ็น แพร่สัญญาณเป็นครั้งแรก

1 มิถุนายน พ.ศ.2523 ซีเอ็นเอ็น (Cable News Network : CNN) สถานีเครือข่ายโทรทัศน์เคเบิลของสหรัฐอเมริกา เริ่มแพร่สัญญาณเป็นครั้งแรก สถานีโทรทัศน์แห่งนี้ก่อตั้งโดย เท็ด เทอร์เนอร์ (Ted Turner) ปัจจุบัน ซีเอ็นเอ็นเครือข่ายโทรทัศน์ที่เสนอข่าวสารตลอด 24 ชั่วโมง บริหารโดย Turner Broadcasting System (บริษัทในเครือ Time Warner) มีศูนย์ข่าวกลางอยู่ที่เมืองแอทแลนตา รัฐจอร์เจีย ซีเอ็นเอ็นเริ่มได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซียในช่วงปี 2533-2534 แต่หลังจากที่ได้แสดงจุดยืนเป็นกระบอกเสียงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ในช่วงสงครามสหรัฐฯ -อิรักเมื่อปี 2546 ซีเอ็นเอ็นก็ได้รับการวิพากษ์วิจารย์เป็นอย่างมากถึงความเป็นกลางในฐานะสื่อมวลชน อย่างไรก็ตาม จากสถิติเมื่อปี 2547 มีผู้ชมชาวอเมริกันประมาณ 88.2 ล้านหลังคาเรือนรับชมข่าวจากซีเอ็นเอ็น มากเป็นอันดับต้นๆ ของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ซีเอ็นเอ็นยังแพร่ภาพออกไปยังต่างประเทศ มีผู้ชมประมาณ 1.5 พันล้านคน ใน 212 ประเทศ

 

 

ข้อมูล: guru.sanook