วันนี้ในอดีต : 2 มิถุนายน

 

สมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 2.jpg

สมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 2 ทรงเข้าพิธีราชาภิเษก

2 มิถุนายน พ.ศ.2496 สมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 2 (Queen Elizabeth II) ทรงเข้าพิธีราชาภิเษก ณ วิหารเวสมินเตอร์ กรุงลอนดอน โดยครองบัลลังก์สืบต่อจากพระบิดา พระเจ้าจอร์จ ที่ 6 (King George VI) ในขณะมีพระชนม์ 27 พรรษา พระราชพิธีราชาภิเษกครั้งนี้ได้มีการแพร่ภาพออกอากาศทางโทรทัศน์เป็นครั้งแรกในสหราชอาณาจักร พระองค์ทรงมีพระนามเดิมว่า อลิซาเบธ อเล็กซานดรา แมรี (Elizabeth Alexandra Mary) ประสูติเมื่อ 21 เมษายน 2469 ทรงเป็นพระราชธิดาในพระเจ้าจอร์จ ที่ 6 กับพระนางเจ้าอลิซาเบธ (Queen Elizabeth) ทรงอภิเษกสมรสกับ มกุฎราชกุมารฟิลิป (The Prince Philip, Duke of Edinburgh) ในปี 2490 เสด็จขึ้นครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2495 หลังจากที่พระบิดาเสด็จสวรรคตด้วยโรคมะเร็งปอด ทรงเป็นประมุขของรัฐต่างๆ ในเครือจักรภพอังกฤษ 16 ประเทศ ทรงปกครองประชาชนกว่า 128 ล้านคน ซึ่งเป็นผลเมืองกว่าหนึ่งในสามของประชากรโลก

 

สมเด็จพระสันตปาปา จอห์น ปอล ที่ 2.jpg

สมเด็จพระสันตปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เสด็จเยี่ยมประเทศโปแลนด์

2 มิถุนายน พ.ศ.2522 สมเด็จพระสันตปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 (Pope John Paul II) เสด็จเยี่ยม ประเทศโปแลนด์ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของพระองค์ โดยทรงเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่เสด็จเยือนประเทศคอมมิวนิสต์ ทั้งนี้ตลอดเวลาทีทรงดำรงตำแหน่งประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก พระองค์ได้พระองค์ทรงเดินทางไปพบคริสตศาสนิกชนในทั่วโลกกว่า 100 ประเทศ รวมเป็นระยะทางกว่า 1,247,613 กิโลเมตร ประเมินว่าพระองค์ได้เดินทางรอบโลกแล้ว 27 รอบ ทรงใช้เวลา 822 วัน หรือกว่า 2 ปี 3 เดือน ในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ นอกกรุงโรม ทรงกล่าวสุนทรพจน์กว่า 20,000 ครั้ง หรือกว่า 100,000 หน้า ทรงเข้าประชุมร่วมกับผู้นำทางการเมืองกว่า 1,600 ครั้ง รวมไปถึงการเข้าพบกับประมุขของรัฐ 776 คน และนายกรัฐมนตรีอีก 246 คน ทรงเดินทางไปเทศนาและต่อต้านสงคราม คอมมิวนิสต์ ฟาสซิสต์ เผด็จการ ทุนนิยม วัตถุนิยม การทำแท้ง และการกระทำอันผิดศีลธรรม ขณะเดียวกันพระองค์ก็ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำของศาสนาต่างๆ

 

 

ข้อมูล: guru.sanook