ขอเลือนการจ่ายชำระเป็นวันที่ 28 มิถุนายน ได้ไหมครับ เบอร์หมายเลข 0806964388