ทำไงให้โทรเข้าไม่ติดแต่ข้อความขึ้นแต่เราสามารถเล่นเน็ตได้