วันนี้ในอดีต : 15 มิถุนายน

 

เบนจามิน แฟรงคลิน.jpg

เบนจามิน แฟรงคลิน ค้นพบประจุไฟฟ้าในอากาศ

15 มิถุนายน พ.ศ.2295 เบนจามิน แฟรงคลิน (Benjamin Franklin) ค้นพบประจุไฟฟ้าในอากาศ และต่อมาเขาได้ประดิษฐ์สายล่อฟ้า เขาเกิดเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2249 และเสียชีวิต วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2333 ที่บอสตัน สหรัฐอเมริกา

 

หมอบรัดเลย์.jpg

หมอบรัดเลย์ซื้อลิขสิทธิ์ นิราศลอนดอน

15 มิถุนายน พ.ศ.2504 หมอบรัดเลย์ (Dr. Dan Beach Bradley) มิชชันนารีชาวอเมริกัน ซื้อลิขสิทธิ์ นิราศลอนดอน ของ หม่อมราโชทัย (ม.ร.ว. กระต่าย อิศรางกูล ณ อยุธยา) ในราคา 400 บาท นับเป็นการขายลิขสิทธิ์ครั้งแรกในเมืองไทย หมอบรัดเลย์พิมพ์เสร็จและวางแผงในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2404 นิราศเรื่องนี้ หม่อมราโชทัยเขียนขึ้นระหว่างเดินทางเป็นล่ามให้กับคณะทูตสยามไปเจริญพระราชไมตรีกับประเทศอังกฤษ ในสมัยพระราชินีวิคตอเรีย เมื่อปี 2400 นับเป็นนิราศเรื่องแรกที่กล่าวถึงบ้านเมืองในประเทศตะวันตก นิราศลอนดอน เป็นทั้งวรรณคดีและจดหมายเหตุพงศาวดารชิ้นสำคัญของสยาม

 

ปราสาทเขาพระวิหาร.jpg

ศาลโลกพิพากษาให้ปราสาทเขาพระวิหารเป็นกรรมสิทธิ์ของกัมพูชา

15 มิถุนายน พ.ศ.2505 ศาลโลก หรือ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice) ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ พิพากษาชี้ขาด คดีปราสาทเขาพระวิหาร ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของประเทศกัมพูชา ปราสาทหินแห่งนี้เป็นศิลปะขอม สร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะ ในสมัยพุทธศตวรรษที่ 16 ราวปี 1545-1593 ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ของขอม ภาษาเขมรเรียกว่า "เปรี๊ยะ วิเฮียร์" (Phrea vihear) ตัวปราสาทสูง 657 เมตรจากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่บนทิวเขาพนมดงรักซึ่งกั้นระหว่างประเทศกัมพูชากับไทย ตัวปราสาทหันหน้าไปทางทิศเหนือ ด้านหน้าและทางขึ้นอยู่ในเขตประเทศไทย แต่ตัวปราสาทส่วนใหญ่อยู่ในประเทศกัมพูชา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ค้นพบปราสาทแห่งนี้เมื่อปี 2442 แล้วทรงจารึกพระนามของพระองค์และปีที่ค้นพบไว้ที่บริเวณชะง่อนผาเป้ยตาดีว่า “118 สรรพสิทธิ์” เนื่องจากเขาพระวิหารตั้งอยู่ตรงรอยต่อของไทยกับกัมพูชา ซึ่งผลัดกันยึดครองดินแดนแถบนี้ จนหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ไทยได้ส่งทหารเข้ายึดครองพื้นที่บริเวณเขาพระวิหาร เจ้านโรดม สีหนุ จึงยื่นฟ้องต่อศาลโลกเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2502 การไต่สวนพิจารณาคดีเป็นไปอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 3 ปี มีการนัดพิจารณาสืบพยานทั้งหมด 73 ครั้ง จนในที่สุด ศาลโลกก็ตัดสินให้กัมพูชาเป็นฝ่ายชนะคดีด้วยคะแนน 9 ต่อ 3 เสียง ยังผลให้ประเทศไทยต้องยินยอมทำตามข้อเรียกร้องทั้ง 2 ข้อของกัมพูชา นับเป็นการเสียดินแดนครั้งล่าสุดของประเทศไทยในยุครัตนโกสินทร์ เสียพื้นที่ไปทั้งหมดประมาณ 150 ไร่ หลังจากแพ้คดี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ยินยอมให้นักศึกษาเดินขบวนประท้วงคำตัดสิน และปิดทางขึ้นปราสาทซึ่งอยู่ในเขตประเทศไทย เป็นการตอบโต้กัมพูชา เหลือเพียงทางขึ้นเป็นช่องเขาแคบๆ สูงชันและอันตราย ในระหว่างที่อยู่ในความดูแลของกัมพูชา เขาพระวิหารก็ถูกส่งปิด-เปิดให้เข้าชมอยู่หลายครั้งตามสถานการณ์ภายในประเทศ ก่อนจะเกิดความร่วมมือกันอีกครั้งระหว่างรัฐบาลไทยกับกัมพูชา เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวจนถึงปัจจุบันนี้ เขาพระวิหารนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของ จ.ศรีสะเกษ

 

เขื่อนศรีนครินทร์.jpg

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิด เขื่อนศรีนครินทร์

15 มิถุนายน พ.ศ.2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชดำเนินไปทรงเปิด เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนแห่งนี้เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่และมีความจุมากที่สุดในประเทศไทย สร้างปิดกั้นแม่น้ำแควใหญ่ บริเวณบ้านเจ้าเณร ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2516 สร้างเสร็จในปี 2523 แต่เดิมมีชื่อว่า "เขื่อนเจ้าเณร" หลังจากสร้างเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญ พระนามาภิไธย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มาขนานนาม ตัวเขื่อนมีความสูงจากฐานราก 140 เมตร สันเขื่อนยาว 610 เมตร กว้าง 15 เมตร อ่างเก็บน้ำมีพื้นที่ 419 ตารางกิโลเมตร มีความจุ 17,745 ล้านลูกบาศก์เมตร ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 5 เครื่อง มีกำลังผลิต 720,000 กิโลวัตต์ ให้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละประมาณ 1,250 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง เขื่อนศรีนครินทร์เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ มีวัตถุประสงค์ด้านผลิตกระแสไฟฟ้า การชลประทาน บรรเทาอุทกภัย ผลักดันน้ำเค็ม ประมง และการท่องเที่ยว รัฐบาลได้อนุมัติค่าใช้จ่ายในการสร้างเขื่อนเป็นจำนวนเงิน 1,800 ล้านบาท แต่เมื่อก่อสร้างเสร็จสิ้นจำนวนเงินได้เพิ่มขึ้นเป็น 4,623 ล้านบาท ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนแห่งนี้ส่งผลให้พันธุ์ปลาลดลงจากเดิม 20 ชนิด พื้นที่ป่าถูกทำลายมากกว่าบริเวณป่าที่ถูกน้ำท่วมถึง 2 เท่า เขื่อนศรีนครินทร์ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาและเงินกู้ยืมจากประเทศญี่ปุ่น โดยมีข้อตกลงว่า จะต้องซื้ออุปกรณ์จากบริษัทญี่ปุ่น อีกทั้งบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างและรับช่วงต่อเกือบทั้งหมดก็เป็นบริษัทญี่ปุ่น นับเป็นตัวอย่างหนึ่งของการผูกขาดอย่างครบวงจรของอุตสาหกรรมเขื่อนจากญี่ปุ่น

 

เอลลา ฟิทซ์เจอรัลด์.jpg

เอลลา ฟิทซ์เจอรัลด์ นักร้องเพลงแจ๊สชาวอเมริกันถึงแก่กรรม

15 มิถุนายน พ.ศ.2539 เอลลา ฟิทซ์เจอรัลด์ (Ella Jane Fitzgerald) นักร้องเพลงแจ๊สชาวอเมริกัน ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็น "สตรีหมายเลขหนึ่งแห่งวงการเพลง" (The First Lady of Song) ถึงแก่กรรม เอลลาเกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2460 ที่รัฐเวอร์จิเนีย เอลลาเริ่มหลงไหลเสียงดนตรีมาตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะ หลุยส์ อาร์มสตรอง (Louis Armstrong) บิง ครอสบี (Bing Crosby) และ เดอะ บอสเวล ซิสเตอร์ส (the Boswell Sisters) และเริ่มฝึกร้องเพลงมาตั้งแต่นั้น 21 พฤศจิกายน 2477 เอลลาขึ้นเวทีครั้งแรกที่ อพอลโล เธียเตอร์ (Apollo Theater) ย่านฮาร์เล็มของกรุงนิวยอร์ก ด้วยน้ำเสียงสดใสของเธอ ได้ดึงแขกมาจนแน่นฮอลล์นับสัปดาห์ มกราคมปีต่อมาร่วมวงบิ๊กแบนด์ของ ชิค เว็บบ์ (Chick Webb) หลังจากเว็บบ์เสียชีวิตเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2482 เอลลาก็ขึ้นเป็นหัวหน้าวงต่อ มาถึงยุค สวิง (Swing) เธอก็นำวงบิ๊กแบนด์นี้ตระเวนทัวร์อเมริกา เมื่อเข้าสู่ยุค บีบ็อพ (Bebop) เธอเข้าร่วมวง ดิซซี กิลเลสปี (Dizzy Gillespie) เอลลาพัฒนาการร้องแบบ แสกต (scat) จนเสียงร้องเพลงของเธอเป็นดั่งเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งในวง ในช่วงที่อยู่ค่าย เวิร์ฟ (Verve) เธอได้บันทึกผลงานชิ้นสำคัญของ โคล พอร์เตอร์ (Cole Porter) นักประพันธ์เพลงแจ๊สอมตะ คือ Ella Fitzgerald Sings the Cole Porter Songbook ทั้งหมด 8 ชุด ซึ่งต่อมาได้รับการยกย่องให้เป็น Great American Songbook นอกจากนี้เธอยังรวบรวมผลงานของ ดุ๊ก เอลลิงตัน (Duke Ellington) เธอเคยร่วมงานกับ โจบิม (Antonio Carlos Jobim ผู้ให้กำเนินเพลงบอสซาโนวา (Bossanova) หรือบราซิลเลียนแจ๊ส) เอลลาเป็นนักร้องที่มีน้ำเสียงนุ่ม ใส ชัดถ้อยชัดคำ ลื่นไหลอย่างเป็นธรรมชาติ น้ำเสียงที่มีเสน่ห์ เท่ มีความสามารถในการด้นสด (Improvise) และการสแกต หรือการเปล่งเสียงร้องให้เป็นเสียงดนตรี ซึ่งนับเป็นการแสดงคีตปฏิภาณของนักร้อง นอกจากนี้ยังมีพลังเสียงซึ่งสามารถไล่ระดับเสียงได้ถึง 3 ออกเตฟ เลดีเอลลาได้รับ รางวัลแกรมมี 13 ครั้ง บทเพลงที่สร้างชื่อให้เธอได้แก่ A-Tisket a-Tasket และ Ev’ry Time We Say Goodbye เธอได้รับการยกย่องว่าเป็นนักร้องที่ยอดเยี่ยมที่สุดนับจาก บิลลี ฮอลีเดย์ (Billie Hollyday) และเป็นนักร้องเพลงแจ๊สที่มีอิทธิพลต่อวงการดนตรีอเมริกันในศตวรรษที่ 20 มากที่สุดคนหนึ่ง

 

 

ข้อมูล: guru.sanook