วันนี้ในอดีต : 29 มิถุนายน


เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์.jpg

วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

29 มิถุนายน พ.ศ.2424 วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต พระโอรสองค์ที่ 33 ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และ สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ทรงเป็นต้นราชสกุล บริพัตร ทรงศึกษาชั้นต้นที่พระตำหนักสวนกุหลาบ เมื่อทรงพระเจริญวัยมีพระชนมยุได้ 13 พรรษา ได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อที่ประทศอังกฤษ แล้วย้ายไปศึกษาวิชาทหารที่ประเทศเยอรมัน และใช้เวลาส่วนพระองค์ศึกษาวิชาด้านประสานเสียงและการประพันธ์เพลงก่อนการเสด็จกลับประเทศไทย เมื่อเสด็จกลับจากยุโรปทรงเริ่มรับราชการครั้งแรกในตำแหน่งเสนาะการทหารบก เมื่อปี 2446 ขณะพระชนมายุเพียง 23 พรรษา ทรงสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่กิจการที่ทางด้านการทหาร การปกครอง การสาธารณสุข การศึกษา ทรงวางรากฐานความเจริญของกองทัพเรือไทย กองทัพบก กระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทย ขณะดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบก ได้เปลี่ยนชื่อ "กรมอากาศยานทหารบก" เป็น "กรมอากาศยาน" ทรงจัดหาเครื่องบินไว้ใช้ในราชการเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นอันมาก จัดให้มีการแสดงการบิน มีการสร้างเครื่องบินขึ้นใช้เอง จัดตั้งกองบินต่างๆ สร้างสนามบินในต่างจังหวัด เปิดสายการบินไปรษณีย์ทางอากาศไปต่างจังหวัดทำการบินไปเจริญสัมพันธไมตรีอวดธงในต่างประเทศ และเชิญชวนประชาชนที่มีความนิยมศรัทธาบริจาคทร้พย์ซื้อเครื่องบินมาใช้ราชการได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังทรงพระปรีชาสามารถในงานดนตรี ทรงพระนิพนธ์เพลงไทย เพลงฝรั่ง และเพลงไทยเดิมไว้จำนวนมาก เช่น วอทซ์ปลื้มจิต, วอทซ์ชุมพล, สุดเสนาะ, เพลงมหาฤกษ์, เพลงมหาโศก ฯลฯ กระทั่งทรงได้รับการขนานพระนามเป็น "พระบิดาแห่งเพลงไทยเดิม" ในปี 2474 สิ้นพระชนม์ด้วยพระโรคไตและพระหทัย ณ ตำนักประเสบัน เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2487 รวมพระชนมายุได้ 63 ชันษา

 

อังตวน.jpg

วันเกิด อังตวน เดอ แซงเต็กซูเปรี ผู้ประพันธ์เจ้าชายน้อย

29 มิถุนายน พ.ศ.2443 วันเกิด อังตวน เดอ แซง-เตกซูเปรี (Antoine de Saint-Exupery) นักบินและนักประพันธ์ชาวฝรั่งเศส ผู้แต่ง "เจ้าชายน้อย" (The Little Prince) เกิดที่เมืองลียอง (Lyon) ทางตะวันออกของฝรั่งเศส เรียนสถาปัตย์ที่ Ecole des Beaux-Arts กรุงปารีส เข้ารับราชการทหารในปี 2464 ถูกส่งไปฝึกขับเครื่องบินที่เมืองสตราส์บรูก ประเทศเยอรมนี ก่อนจะได้ใบอนุญาติเป็นนักบินอาชีพ ต่อมาก็เริ่มบุกเบิกการบินไปรษณีย์ ในปี 2469 เป็นนักบินประจำเส้นทางสาย ตูลูส-คาซาบลังกา แล้วต่อมาถูกส่งไปเป็นหัวหน้าหน่วยประจำสถานีที่กางจูบีในแอฟริกา เขาได้อาศัยประสบการครั้งนี้เขียนนิยายเรื่องแรกคือ "ไปรษณีย์ใต้" (Courrier sud) ในปี 2472 หลังจากการไปฝึกฝนเพิ่มเติม จนได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการบริษัทขนส่งทางอากาศบริษัทหนึ่งที่กรุงบัวโนสไอเรสในอเมริกาใต้ อีกสองปีต่อมาก็ออกผลงานเล่มที่ 2 คือ "เที่ยวบินกลางคืน" (Vol de nuit) ระหว่างที่เขาพยายามบินทำสถิติระหว่างปารีส-ไซ่ง่อน เครื่องบินเกิดขัดข้อง ต้องร่อนลงกลางทะเลทรายที่แอฟริกา เขาจึงได้นิยายอีกเรื่องคือ "แผ่นดินของเรา" (Terre des Hommes) ตีพิมพ์ในปี 2482 นอกจากนี้ก็ยังผลงานเล่มเล็กแต่ยิ่งใหญ่คือ "เจ้าชายน้อย" (Le Petit Prince) ตีพิมพ์ในปี 2486 วรรณกรรมเยาชนคลาสสิกตลอดกาล ซึ่งเขาวาดภาพประกอบด้วยตนเอง เป็นเรื่องของเจ้าชายตัวน้อยองค์หนึ่งที่หลงมายังโลกมนุษย์ เพื่อบอกเล่าความจริงบางอย่างให้แก่เพื่อนมนุษย์ นับเป็นผลงานที่งดงามและแสนเศร้า ด้วยว่าในที่สุดเจ้าชายน้อยจะต้องหายตัวไป เช่นเดียวกับแซง-เตกซูเปรี ที่หายสาบสูญไป ขณะบินลาดตระเวนอยู่เหนือน่านฟ้าแอฟริกาเมื่อคือวันที่ 31 กรกฎาคม 2487 ระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งคาดว่าเครื่องบินของเขาจะถูกฝ่ายเยอรมันยิงตก

 

ธนบัตร ร.ศ. 12.jpg

รัชกาลที่ 5 ประกาศใช้พระราชบัญญัติธนบัตร ร.ศ. 12

29 มิถุนายน พ.ศ.2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประกาศใช้ พระราชบัญญัติธนบัตร ร.ศ. 121 เนื่องจากการค้าขายในพระราชอาณาจักรเริ่มเจริญขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อความสะดวกของประชาชน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดพิมพ์ธนบัตรขึ้นเพื่อความสะดวกในการใช้จ่าย ตรวจตรา และการพกพา ธนบัตรรุ่นแรกได้ว่าจ้างบริษัทโทมัส เดอ ลา รู (The De La Rue Company Limited) ของอังกฤษจัดพิมพ์ เรียกว่า "ธนบัตรแบบ ที่ 1" เป็นธนบัตรชนิดพิมพ์หน้าเดียว ออกใช้ครั้งแรกตามประกาศเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ลงวันที่ 7 กันยายน 2445 มีทั้งหมด 5 ชนิดราคา คือ 5 บาท, 10 บาท, 20 บาท, 100 บาท และ 1,000 บาท จนกระทั่งปี 2512 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรจึงเริ่มพิมพ์ธนบัตรใช้เองภายในประเทศ และดำเนินการมาจนปัจจุบันนี้ ทั้งนี้การจัดทำและนำธนบัตรออกใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของธนาคารแห่งประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว การออกใช้ธนบัตรจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ ต้องมีทุนสำรองเงินตราหนุนหลังเต็มมูลค่าของธนบัตรออกใช้เสมอ

 

เรือดำน้ำ.jpg

เรือดำน้ำชุดแรกที่รัฐบาลไทยสั่งจากประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาถึงประเทศไทย

29 มิถุนายน พ.ศ.2481 เรือหลวงสินสมุทร, เรือหลวงพลายชุมพล, เรือหลวงมัจจาณุ (ลำที่ 2) และ เรือหลวงวิรุณ ซึ่งเป็นเรือดำน้ำชุดแรกที่รัฐบาลไทยสั่งต่อมาจากประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาถึงประเทศไทย เรือดำน้ำทั้ง 4 ลำต่อที่อู่ต่อเรือ บริษัท มิตซูบิชิ ที่เมืองโกเบ เมื่อปี 2479 ในสนนราคาลำละ 882,000 บาท วางกระดูกงูและปล่อยลงน้ำไล่เลี่ยกันคือระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2479 หลังจากมาถึงประเทศไทย ก็ได้ขึ้นระวางประจำการพร้อมกันคือวันที่ 19 กรกฎาคม 2481 และปลดระวางประจำการพร้อมกันคือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2494 เมื่อครั้งกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส หลังจาก เรือหลวงธนบุรี และ เรือตอร์ปิโด ถูกเรือฝรั่งเศสยิงจมแล้ว เรือหลวงมัจฉาณุ เรือหลวงวิรุณ เรือหลวงสินสมุทร และเรือหลวงพลายชุมพล ได้ไปลาดตระเวนเป็น 4 แนวอยู่หน้าบริเวณฐานทัพเรือเรียมของอินโดจีนฝรั่งเศส ใช้เวลาดำอยู่ใต้น้ำทั้งสิ้นลำละ 12 ชั่วโมง ขึ้นไปนับเป็นการดำที่นานที่สุด ตั้งแต่ได้เริ่มมีหมวดเรือดำน้ำมาจนกระทั่งได้ถูกยุบเลิกไป ปัจจุบันเรือหลวงมัจฉานุได้ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

 

กบฎแมนฮัตตัน.jpg

เกิดเหตุการณ์ กบฎแมนฮัตตัน

29 มิถุนายน พ.ศ.2494 เกิดเหตุการณ์ "กบฎแมนฮัตตัน" นำโดย นาวาโทมนัส จารุภา ผู้บังคับการเรือหลวงสุโขทัย ได้บุกจี้ตัว จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ขณะกำลังทำพิธีรับมอบ "เรือขุดแมนฮัตตัน" ซึ่งสหรัฐอเมริกามอบให้แก่ประเทศไทย ที่ท่าราชวรดิฐ (จึงเป็นที่มาของ "กบฎแมนฮัตตัน") จากนั้นได้เชิญตัวจอมพล ป. ไปขังไว้ที่เรือหลวงศรีอยุธยา ซึ่งจอดอยู่ที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ หัวหน้าผู้ก่อการคือ นาวาเอกอานน บุญฑริกธาดา ได้สั่งให้หน่วยทหารเรือมุ่งเข้าสู่พระนครเพื่อยึดอำนาจ และประกาศตั้ง พระยาสารสาสน์ประพันธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี แต่เกิดการสู้รบกันหลายแห่งในพระนคร ระหว่างฝ่ายทหารเรือกับฝ่ายรัฐบาลคือทหารอากาศ ทหารบกและตำรวจ จอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงสามารถหลบหนีออกมาได้ ในที่สุดฝ่ายรัฐบาลได้ปรามปรามฝ่ายกบฏจนสำเร็จ

 

 

ข้อมูล: guru.sanook