โอนเงินผิดเบอร์ช่วยที. 30/06/2017

ต้องการโอนดงินไปให้ 0631603998

แต่โอนผิดเป็นเบอร์. 0631603991

จำนวน. 20. บาท