โอนเงินผิดเบอร์ช่วยดึงกลับให้ที 20 บาท  1.วันที่ทำรายการ : 10-07-2017 2.หมายเลขโทรศัพท์ที่โอนเงินผิด :0656289193 3.จำนวนเงินที่โอน : 20