แจ้งเรื่องระงับเบอร์ชั่วคราวเนื่องจากโทรศัพท์หาย 0870066473