ต้องการเบอร์เดิมกลับคืนมาต้องทำยังไงค่ะ

โทรศัพท์หาย แถมซิมอยู่ในเครื่องนั้น

ต้องทำยังไงค่ะ อยากได้เบอร์เดิมกลับคืนมา

0611689784