ช่วยดึงคือให้หน่อยค้า เบอร์ ที่เติมผิด 0931423824 เบอร์ถูก 0931423842 จำนวนเงิน 40 บาทค้า