ขอเลื่อนการชำระค่าบริการของเบอร 0807981050 เป็น วันที่ 5 สิงหาคม 2560 ครับ