คือว่าได้ สมัครโทรฟรีเบอร์เดียว  ได้รับข้อความแล้วเรียบร้อง แต่ว่า ชิมยังหักเหมือนโทรปกติ

อล้วคือเติมตังเข้าไป40 ก็หมดไปทั้ง40