ขอรับรหัสของเบอร์ 0931899525

 

 

ขอรหัส PUK แก้  SIM  ล็อค