ขอรหัส. PUK หน้อยครัปของเบอร 0622232749. ขอคำเเนะนำหน้อยครัป