วันนี้ในอดีต : 5 กันยายน

 

พระเจ้าหลุยส์ ที่ 14.jpg

วันพระราชสมภพ พระเจ้าหลุยส์ ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส

5 กันยายน พ.ศ.2181 วันพระราชสมภพ พระเจ้าหลุยส์ ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส (Louis XIV of France) กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งของฝรั่งเศส ทรงมีพระนามเดิมว่า หลุยส์-โดดอนเน (Louis-Dieudonn’) เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2181 เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ของฝรั่งเศสและนาแวร์ (Navarre) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2186 ขณะพระชนมายุได้เพียง 5 ชันษาเท่านั้น ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์ที่ 3 แห่งราชวงบูร์บง (Bourbon) ก่อนที่พระเจ้าหลุยส์มรา 14 จะขึ้นครองราชย์ ขุนนางฝรั่งเศสได้ก่อความวุ่นวายไว้มาก พระองค์จึงลดอำนาจของพวกขุนนางและชนชั้นสูง และดึงมาเป็นข้าราชบริพาร ดังคำกล่าวที่ว่า "รัฐก็คือตัวข้า” (L’etat, c’est mor) จากนั้นก็ทรงสถาปนาระบอบ ราชาธิปไตย หรือ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monarchy) ในฝรั่งเศสจนกลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง พระองค์ได้ปรับปรุงอุทยานของพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 ให้เป็น "พระราชวังแวร์ซายส์” (Chateau de Versailles) อันใหญ่โตหรูหรา นอกจากนั้นพระองค์ก็ได้ทำสงครามล่าอาณานิคมเพื่อขยายอำนาจของฝรั่งเศสออกไปยังโพ้นทะเล หลายประเทศในเอเชียก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสในสมัยนั้น แม้แต่ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยายังเคยส่งราชทูตไปเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับพระองค์ นอกจากนั้นพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ได้สนับสนุนนักคิด นักเขียน และจิตรกรของฝรั่งเศสจำนวนมาก ยุคของพระองค์จึงเป็นยุคที่ศิลปะ วัฒนธรรม วรรณคดี และภาษาฝรั่งเศสรุ่งเรืองมากที่สุด พระองค์ทรงทำให้ประชาชนเชื่อว่าอำนาจของกษัตริย์มาจากพระผู้เป็นเจ้า ดังสมญานามของพระองค์ที่ว่า "สุริยกษัตริย์” (The Sun King) เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2258 พระองค์ทรงครองราชนานถึง 72 ปี นานที่สุดในบรรดากษัตริย์ของฝรั่งเศสและยุโรป ก่อนสิ้นพระทัยพระองค์ได้ทรงประกาศว่า "ข้าจะไปแล้ว แต่รัฐของข้าจะต้องคงอยู่ตลอดไป"

 

โอลิมปิก.jpg

เกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ในกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศเยอรมนี

5 กันยายน พ.ศ.2515 เกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ในกีฬาโอลิมปิก ที่เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี ผู้ก่อการร้ายปาเลสไตน์ (Palestine) สมาชิกกลุ่มกันยายนทมิฬ (Black September) จำนวน 8 คน บุกเจ้าไปในหมู่บ้านนักกีฬาอิสราเอล (Islael) สังหารนักกีฬาชาวอิสราเอล 2 คน และจับตัวประกัน 9 คน โดยเรียกร้องให้อิสราเอลปล่อยนักโทษชาวปาเลนไตน์ 200 คน อิสราเอลปฏิเสธข้อเรียกร้อง ตัวประกันทั้ง 9 คน ผู้ก่อการร้ายปาเลสไตน์ 5 คน และตำรวจเยอรมนี 1 คน เสียชีวิตจากการยิงต่อสู้เพื่อช่วยเหลือตัวประกัน หลังเกิดเหตุ นักกีฬาอิสราเอลที่เหลือเดินทางกลับประเทศทันที แต่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกยังคงดำเนินต่อไป

 

แม่ชีเทเรซา.jpg

แม่ชีเทเรซา เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวาย

5 กันยายน พ.ศ.2540 แม่ชีเทเรซา (Mother Teresa) เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายที่นครกัลกัตตา ประเทศอินเดีย ท่านเป็นแม่ชีนิกายโรมันคาทอลิกชาวแอลเบเนีย ซึ่งต่อมาได้โอนสัญชาติเป็นชาวอินเดีย ผู้อุทิศทั้งชีวิตในการช่วยเหลือผู้ยากไร้และขาดโอกาสในอินเดียและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก รวมทั้งก่อตั้งองค์กรการกุศล มิชชันนารี ออฟ แชริตี้ กระทั่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ปี พ.ศ.2522 การเสียชีวิตของแม่ชีเทเรซาได้สร้างความเศร้าโศกให้แก่ประชาชนทั่วโลกทุกชาติ ทุกศาสนา

 

 

ข้อมูล: guru.sanook