ซิม 1-2-call ถูกระงับค่ะ ไม่มีสัญญาณ เนื่องจากไม่ได้เติมเงินเป็นเวลานาน ถ้าต้องการใช้เบอร์เดิมต้องทำอย่างไรค่ะ