ซิมรายเดือนถูกตัด และยังค่างชำระ โปร 399 ค่าง 5 เดือน แต่ค้าค่างชำระทำไมขึ้นเป็น 7000กว่าบาท ทั้งๆที่ไมไดัใช่งานเลยใช่แค่เดือนแรกเดือนเดียวเอง