วันนี้ในอดีต : 22 กันยายน

 

อับราฮัม ลินคอล์น.jpg

ประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอล์น ประกาศเลิกทาส

22 กันยายน พ.ศ.2405 หลังจากเหตุการณ์การรบอย่างนองเลือดที่สุดของสงครามกลางเมืองอเมริกันที่เมืองแอนติแตม ประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอล์น ได้ประกาศเลิกทาสโดยให้ทาสในเขตแดนที่เป็นกบฎ 11 มลรัฐภาคใต้ เป็นอิสระตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2406 เป็นต้นไป

 

รถราง.jpg

กรุงเทพฯ เริ่มเปิดบริการรถรางเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและเอเชีย

22 กันยายน พ.ศ.2431 กรุงเทพฯ ในสมัยรัชกาลที่ 5 เริ่มเปิดบริการรถราง เป็นครั้งแรกของประเทศไทยและเอเชีย โดยขณะนั้นยังใช้ม้า 8 ตัว แยกเป็น 2 พวงๆ ละ 4 ตัว ลากรถให้วิ่งไปตามราง ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นใช้กำลังไฟฟ้าใน พ.ศ. 2437 ถือว่าประเทศไทยมีรถรางไฟฟ้าวิ่งก่อนหน้าประเทศญี่ปุ่นและอีกหลายเมืองในยุโรป

 

วันปลอดรถสากล.jpg

องค์กรต่างๆ ได้ร่วมกันกำหนดให้เป็น วันปลอดรถสากล

22 กันยายน พ.ศ.2543 องค์กรต่างๆ ได้ร่วมกันกำหนดให้วันนี้เป็น วันปลอดรถสากล (World Car Free Day) มีการรณรงค์ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย โดยเริ่มมีการการรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2501 ในเมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ต่อมาได้ขยายไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก การรณรงค์ให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว หันมาใช้บริการขนส่งมวลชน และจักรยาน เพื่อลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน อันส่งผลถึงการลดปัญหามลพิษทางอากาศ รวมทั้งลดปัญหาการจราจรติดขัด การเกิดอุบัติเหตุ ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง และจะส่งผลต่อการประหยัดพลังงานน้ำมัน รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 

 

ข้อมูล: guru.sanook