คือพอดี ต้องชำระค่ายริการวันที่ 24 กย นี้อ่ะคะ แล้วคือต้องริเงินเดือนออก ช่วยขยายระยะเวลาการชำระค่าบริการ เป็นวันที่ 1 ตค ได้ไหมคะ