เติมเงิน 300 บาท จากTMB TOUCH  จะเติมเบอร์ 0631353763 แต่เติมผิดไปเติมเบอร์ 0631353736 ทำไงดีครับ