พอดีใช้รายเดือนค่ะ แต่ไม่ได้จ่ายต้ังแต่เดือนแรกตอนนี้เดือนที่สองบิลก้อมาแล้วค่ะแต่ก้อยังไม่ได้จ่ายแล้วซิมถูกตัดสัญญาณ ถ้าไปจ่ายแล้วซิมจะกลับมาใช้ได้มั้ยคะ