ได้รับบิลมา2ใบ ใบที่หนึ่ง เป็นบิลที่ถูกต้อง ตามเบอร์โทร 0931979911 แต่อีกบิลมาในเบอร์ 0931367131 ซึ่งได้ส่งมาในชื่อของผม ทั้งที่ไม่ได้เปิดใช้บริการหมายเลขดังกล่าว ขอให้บริษัทตรวจสอบให้ด้วยครับ