วันนี้ในอดีต : 17 ตุลาคม

 

โชแปง.jpg

โชแปง คีตกวีชาวโปแลนด์เสียชีวิตด้วยวัณโรค

17 ตุลาคม พ.ศ.2392 เฟรเดอริก ฟรังซัวร์ โชแปง (Frederic Francois Chopin) เสียชีวิตด้วยวัณโรค โชแปงคือคีตกวีชาวโปแลนด์ในยุคโรแมนติก ผลงานเกือบทั้งหมดของเขาเป็นเพลงเปียโน เขาได้รับยกย่องเป็น "กวีแห่งเปียโน" ดนตรีของเขาจัดอยู่ในกลุ่มโรแมนติก หมายถึงดนตรีที่แสดงอารมณ์อย่างอิสระ มีความสดใส แสดงถึงความรักชาติ

 

ระวี ภาวิไล.jpg

วันเกิด ศ.ดร.ระวี ภาวิไล นักดาราศาสตร์ของไทย

17 ตุลาคม พ.ศ.2468 วันเกิด ศ.ดร.ระวี ภาวิไล นักดาราศาสตร์ นักปรัชญา และราชบัณฑิต ท่านเรียนจบสาขาฟิสิกส์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโททางฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยแอเดอเลด และปริญญาเอกทางดาราศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ออสเตรเลีย ท่านเป็นอาจารย์และนักวิชาการด้านดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของไทย เป็นผู้บุกเบิกการศึกษาด้านดาราศาสตร์รุ่นแรกๆ ของไทย และมีส่วนให้สังคมไทยสนใจดาราศาสตร์มากขึ้น นอกจากนั้นท่านยังมีความสนใจทางด้านศาสนาและปรัชญา เคยเขียนและแปลหนังสือไว้หลายเล่ม โดยเฉพาะวรรณกรรมคลาสสิกเรื่อง "ปรัชญาชีวิต" (The Prophet) ของคาลิล ยิบราน "หิ่งห้อย" (Fireflies) ของรพินทรนาถ ฐากูร

 

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์.jpg

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ลี้ภัยถึงสหรัฐอเมริกา

17 ตุลาคม พ.ศ.2476 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) เดินทางไปถึงสหรัฐอเมริกา โดยเป็นการลี้ภัยหนีจากกองทัพนาซีเยอรมัน

 

 

ข้อมูล: guru.sanook