วันนี้ในอดีต : 18 ตุลาคม

 

รัชกาลที่ 4.jpg

วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

18 ตุลาคม พ.ศ.2347 วันวิทยาศาสตร์ไทย วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เสวยราชสมบัติเมื่อปี 2394 รวมดำรงสิริราชสมบัติ 16 ปี 6 เดือน ทรงมีพระราชโอรส-พระราชธิดาทั้งหมด 82 พระองค์ ทรงผนวชอยู่นานตลอดรัชกาลที่ 3 ระหว่างนั้นทรงศึกษาวิชาการทางพุทธศาสนาจนแตกฉานในรพระไตรปิฎก ทรงเชี่ยวชาญภาษาบาลีเป็นอย่างยิ่ง เมื่อทอดพระเนตรเห็นวัตรปฏิบัติอันหย่อนยานของสงฆ์บางส่วนในสมัยนั้น จึงได้ทรงตั้งธรรมยุติกนิกายขึ้นเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ นอกจากนั้นยังสนพระทัยในวิชาการแขนงต่าง ๆ โดยเฉพาะดาราศาสตร์ ทรงทำนายการเกิดสุริยุปราคาที่บ้านหว้ากอได้อย่างแม่ยำ ภายหลังจึงมีการยกย่องพระองค์ให้เป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และในปี 2525 ได้กำหนดให้วันที่ 18 ตุลาคม ของทุกปีเป็น "วันวิทยาศาสตร์ไทย"

 

เปอร์โตริโก.jpg

สหรัฐอเมริกาเข้าครอบครองเปอร์โตริโก

18 ตุลาคม พ.ศ.2441 สหรัฐอเมริกา เข้าครอบครอง เปอร์โตริโก ชื่อเต็ม เครือรัฐเปอร์โตริโก (Commonwealth of Puerto Rico) เป็นเครือรัฐหนึ่งของอเมริกาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของสาธารณรัฐโดมินิกัน เปอร์โตริโกเป็นดินแดนที่เล็กที่สุดของหมู่เกาะแอนทิลลิสใหญ่ เปอร์โตริโกมีพื้นที่ประมาณ 9,104 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 4 ล้านคน เมืองหลวงคือซานฮวน (San Juan) ใช้ภาษาสเปนและอังกฤษเป็นภาษาราชการ ใช้หน่วยเงินยูเอสดอลล่าร์

 

เอดิสัน.jpg

โทมัส อัลวา เอดิสัน ยอดนักประดิษฐ์เสียชีวิต

18 ตุลาคม พ.ศ.2474 โทมัส อัลวา เอดิสัน ยอดนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันแห่งศตวรรษที่ 19 เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานและไตวาย เอดิสันเป็นผู้ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้า และเจ้าของสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์กว่า 1,000 รายการ นอกจากนั้นเขายังได้ก่อตั้งบริษัทผลิตภาพยนตร์ชื่อ Edison Trust นิตยสารไลฟ์ (Life) ยกย่องให้เขาเป็น "หนึ่งใน 100 คนที่สำคัญที่สุดในช่วง 1,000 ปีที่ผ่านมา"

 

ออกบรรพชา.jpg

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแถลงถึงพระราชดำริที่จะเสด็จออกบรรพชาอุปสมบท

18 ตุลาคม พ.ศ.2499 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พระบรมมหาราชวัง ทรงมีพระราชดำรัสแถลงถึงพระราชดำริในการที่จะเสด็จออกบรรพชาอุปสมบทแก่ประชาชนที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พระบรมมหาราชวัง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงพระผนวช ทั้งนี้พระราชพิธีทรงพระผนวชมีขึ้นในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๔๙๙ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระราชดำรัสในวันนั้น

 

Le Bateau.jpg

ภาพวาด Le Bateau จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่กรุงนิวยอร์ค

18 ตุลาคม พ.ศ.2504 ภาพวาด "Le Bateau" ของศิลปินฝรั่งเศส อองรี มาติส (Henri Matisse) จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ ในกรุงนิวยอร์ค (Museum of Modern Art in New York City) แต่แม้จะมีผู้เข้าร่วมชมกว่ากว่าแสนคน ตลอด 47 วัน ทว่าไม่มีใครตระหนักเลยว่า ภาพ "Le Bateau" นั้นแขวนกลับด้าน

 

ป๋วย อึ๊งภากรณ์.jpg

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ตีพิมพ์บทความ จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน

18 ตุลาคม พ.ศ.2518 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ตีพิมพ์บทความ The Quality of Life of a South East Asia : A Chronical of Hope from Womb to Tomb (จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน) ของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นความเรียงที่พูดถึงความต้องการพื้นฐานในชีวิตของมนุษย์ และสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่รัฐบาลพึงจัดหาให้ประชาชน ต่อมาได้ถูกนำมากล่าวถึงมาก งานชิ้นนี้เคยถูกนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาเอเชียตะวันออกไกล (Southeast Asian Development Advisory Group - SEADAG) เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2516 ก่อนจะตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

 

 

ข้อมูล: guru.sanook