วันนี้ในอดีต : 20 ตุลาคม

 

สฤษดิ์ ธนะรัชต์.jpg

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก่อรัฐประหารยึดอำนาจ

20 ตุลาคม พ.ศ.2501 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก่อรัฐประหารยึดอำนาจ จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี (ซึ่งพร้อมใจลาออก) รัฐประหารครั้งนี้ต่อเนื่องมาจากรัฐประหารครั้งก่อน ซึ่งจอมพลสฤษดิ์ยึดอำนาจรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2500 โดยอาศัยเหตุจากการเดินขบวนประท้วง การประท้วงการเลือกตั้งสกปรก และการแย่งอำนาจกันเองในหมู่ทหาร จากนั้นจอมพลสฤษดิ์ได้แต่งตั้งนายพจน์ สารสิน เป็นนายกรัฐมนตรีและจัดให้มีการเลือกตั้งพลโทถนอม กิตติขจร ได้เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ก็ไม่สามารถบริหารราชการไปอย่างราบรื่น ในที่สุดจอมพลสฤษดิ์ ในนาม "คณะปฏิวัติ" ก็ได้ทำการรัฐประหารอีกครั้งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2501 โดยอาศัยทั้งเหตุความแตกแยกของพรรคร่วมรัฐบาลและที่สำคัญคือ ภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ จากนั้นจอมพลสฤษดิ์ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพร้อม ๆ กับการใช้อำนาจเผด็จการเบ็ดเสร็จหรือ ม.17 ให้อำนาจนายกฯ อย่างไม่มีขอบเขตจำกัด สามารถสั่งจับกุมคุมขังหรือประหารชีวิตใครก็ได้ที่เห็นว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ส่งผลให้เกิดการปราบปรามผู้มีแนวคิดสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรง

 

ดร.นอร์แมน โบแลง .jpg

ดร.นอร์แมน โบแลง ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

20 ตุลาคม พ.ศ.2513 ดร.นอร์แมน โบแลง (Norman Borluag) ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ จากการช่วยพัฒนาสายพันธุ์พืชโดยเฉพาะพันธุ์ข้าวไรย์ (rye) และข้าวสาลี (wheat) ซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้คนนับล้านในหลายประเทศให้รอดพ้นจากการอดอยาก จากการปฎิวัติเกษตรกรรม (Green Revolution)

 

โรงอุปรากรซิดนีย์.jpg

พิธีเปิดโรงอุปรากรซิดนีย์ อย่างเป็นทางการ

20 ตุลาคม พ.ศ.2516 พิธีเปิด โรงอุปรากรซิดนีย์ (Sydney Opera House) อย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระราชินี อลิซาเบธที่ 2 (Queen Elizaveth II) ซิดนีย์ โอเปร่า เฮาส์ ตั้งอยู่ที่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่สวยงามที่สุดในโลก และเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของออสเตรเลีย

 

พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่.jpg

พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ ก่อรัฐประหารยึดอำนาจ

20 ตุลาคม พ.ศ.2520 คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน นำโดย พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ ก่อรัฐประหารยึดอำนาจนายธานินทร์ กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรี เนื่องจากประชาชนไม่พอใจจากรัฐบาล และสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการแตกแยกระหว่างข้าราชการมากยิ่งขึ้น ประกอบกับเห็นว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในการปฏิรูปการปกครอง ซึ่งมีระยะเวลาถึง 12 ปีนั้นนานเกินไป สมควรให้มีการเลือกตั้งขึ้นโดยเร็ว

 

พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ.jpg

ชุมนุมประชาชนให้พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ลาออกจากนายกรัฐมนตรี

20 ตุลาคม พ.ศ.2540 ประชาชนกว่า 5,000 คน ชุมนุมบริเวณถนนสีลมเพื่อเรียกร้องให้พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากการบริหารผิดพลาด จนต้องประกาศลอยตัวเงินบาท ส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตลาดหลักทรัพย์ สถาบันการเงิน ราคาสินทรัพย์อื่นๆ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การชุมนุมของประชาชนดังกล่าวส่งผลให้พลเอกชวลิตต้องลาออกจากตำแหน่งนายกฯ วิกฤติเศรษฐกิจเอเชียครั้งนี้เริ่มต้นที่เมืองไทยก่อนจะส่งผลให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ ในเอเชีย หลายคนเรียกวิฤติฯ ครั้งนี้ว่า "ฟองสบู่แตก" หรือ "ต้มยำกุ้งดีซีส" (Tomyamkung disease)

 

 

ข้อมูล: guru.sanook