คือชำระค่าโทรศัพท์ก่อนวันกำหนดชำระนะคะ แต่มียอดค้าง ของ2เดือน รวมเดือนที่ยังไม่ถึงกำหนดด้วยค่ะ จะยังมียอดค้างอยู่ไหมหรือตัดไปเลย