2วันเเล้วคับที่สมัครแล้วมันกินเงิน.เหมือนวันนี้สมัครตอนสามทุ่มครึ่งยังไม่ถึงเที่ยงคืนเลยค่ะ.มันก่กินตังหมดเเล้ว#เเต่ก่อนไม่เห็นเป็น