อยากให้ระงับเบอร์ของหมายเลข 0616347790 แล้วขอรับซิมใหม่ค่ะ