วันนี้ในอดีต : 8 พฤศจิกายน

 

พิพิธภัณฑ์ลูฟว์.jpg

พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ (Louvre Museum) เปิดให้บริการประชาชน

8 พฤศจิกายน พ.ศ.2336 พิพิธภัณฑ์ ลูฟว์ (Louvre Museum) เปิดให้บริการประชาชน โดยคณะปฎิวัติฝรั่งเศส (French revolutionary Government) สิ่งจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์จัดว่ามีทั้งจำนวนและคุณค่ามหาศาล

 

 

ข้อมูล: guru.sanook