วันนี้ในอดีต : 10 พฤศจิกายน

 

จักรพรรดิฮิโตฮิโต.jpg

จักรพรรดิฮิโตฮิโตเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิญี่ปุ่น องค์ที่ 124

10 พฤศจิกายน พ.ศ.2471 จักรพรรดิฮิโตฮิโต (Hirohito) เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิญี่ปุ่น องค์ที่ 124 ครองราชย์ในช่วง 2469-2532 พระองค์เกิดที่ปราสาทอะโอะยะมะ ในกรุงโตเกียว เป็นบุตรของจักรพรรดิโยะชิฮิโตะ กับเจ้าหญิงซะดะโกะ มีพระนามในวัยเด็กคือ เจ้าชายมิจิ พระองค์ทรงเป็นผู้มีบทบาทที่สำคัญในสงครามโลกครั้งที่สอง โดยเป็นผู้นำญี่ปุ่นเข้าร่วมฝ่ายอักษะ ร่วมกับนาซีเยอรมันและฟาสซิสต์ของอิตาลี ภายหลังจากการเสียชีวิตขององค์จักรพรรดิได้รับขนานนามว่า จักรพรรดิโชวะ หรือ โชวะเทนโน, Shōwa Tennō

 

ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์.jpg

ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ถูกนำกลับคืนสู่ไทยอีกครั้ง

10 พฤศจิกายน พ.ศ.2531 ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ทับหลังศิลาโบราณวัตถุล้ำค่าของไทย ซึ่งถูกลักลอบนำไปจากปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเวลาเกือบ 30 ปี กลับคืนสู่ไทยอีกครั้ง โบราณวัตถุชิ้นนี้เป็นประติมากรรมศิลาจำหลักบนทับหลังประตูของปรางค์ประธาน ด้านทิศตะวันออกของปราสาทหินพนมรุ้ง โบราณวัตถุชิ้นนี้ มานิต วัลลิโภดม ภัณฑารักษ์พิเศษ แห่งกรมศิลปากร ได้สำรวจและบันทึกภาพไว้เมื่อ พ.ศ.2503 ปรากฎว่าทับหลังชิ้นนี้นั้น หักออกเป็นสองท่อน ตกอยู่ที่เชิงประตูปรางค์ประธาน และต่อมาทับหลังทั้งสองชิ้น ได้สูญหายไปอย่างไร้ร่องรอย จนปี พ.ศ.2508 จึงได้พบทับหลังชิ้นนี้ขนาด 1 ใน 3 ของด้านขวาที่ร้านขายของเก่าแห่งหนึ่ง กรมศิลปากรจึงได้ยึดมาเก็บรักษาไว้ แล้วนำไปประดับไว้ที่เดิม เมื่อมีการซ่อมปราสาทแต่ยังขาดชิ้นส่วนของทับหลังที่เหลืออีกสองส่วน ต่อมาในปี 2515 ศาสตราจารย์ ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล ไปพบทับหลังส่วนที่เหลือซึ่งเป็นรูปนารายณ์บรรทมสินธุ์ที่สถาบันศิลปะชิคาโก (The Art Institute of Chicago) ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยบังเอิญ จึงแจ้งให้กรมศิลปากรทราบ จนเกิดการเรียกร้อง จนผู้ครอบครองยอมคืนให้ในที่สุด

 

 

ข้อมูล: guru.sanook