โทรศัพท์ โทรเข้า-ออกไม่ได้เลยครับแก้ไขให้ด้วยครับ

0625470957